RvA geaccrediteerde inspecties

KVVM inspecteert conform een vooraf vastgelegde scoop die het werkveld en de daarbij geldende normen duidelijk omschrijft. Deze scoop kunt u downloaden bij www.rva.nl, onder nummer i195, of door te zoeken naar ‘KVVM’.

Eenmalige magazijninspecties

We kunnen eenmalige inspecties van het magazijn uitvoeren, bijvoorbeeld indien u een second opinion wilt laten uitvoeren. Wij voeren de inspectie dan uit zoals dat zou gebeuren bij een jaarlijkse inspectie, inclusief nulmeting.

De eenmalige inspectie is mogelijk voor oppervlakten vanaf 100 m², vaak toegepast voor tijdelijke magazijnen of opslaglocaties. De eenmalige magazijninspectie biedt tevens uitkomst voor een deel van het magazijn of de tussenvloer. Een eenmalige inspectie kan noodzakelijk zijn in aanvulling op een RI E-rapportage.

Vanaf 100m2
Offerte aanvragen

Jaarlijkse magazijninspectie

De jaarlijkse magazijninspectie voeren we uit inclusief een uitgebreide rapportage met risico-inventarisatie op basis van de Nederlandse en Europese normering. Het verslag is direct na afloop van de inspectie beschikbaar, inclusief toelichting door de inspecteur.

We leveren de volgende documenten aan: KVVM-bewijs van inspectie & Certificeringsregeling (optie). Indien het schadepercentage niet hoger is dan 9% en indien de gerepareerde schades wederom worden beoordeeld volgt een KVVM-certificaat.

Jaarlijkse inspectie
Offerte aanvragen

Magazijn inspectie na verbouwing

Na een grondige verbouwing of verandering kunnen de oorspronkelijke ontwerpgegevens van het materiaal of de opstelling hun geldigheid verloren zijn. Dit kan betrekking hebben op de draagkracht typeplaat of de plaatsing van de goederen in de stelling. Ook de inzichten en normen over verankering kunnen door voortschrijdend inzicht zijn gewijzigd.

Om verzekerd te zijn van een veilig magazijn en een veilige werkomgeving is ook na een verbouwing een magazijninspectie gebruikelijk, zodat u weer aan de eisen van de Arbowet kunt voldoen. KVVM kan een nieuwe nulmeting voor u verzorgen.

Magazijn inspectie
Offerte aanvragen

Niet geaccrediteerde diensten

KVVM doet meer (niet onder accreditatie).

Gebouwvloeren meten

Door de jaren heen kan een magazijnvloer verzakken. Dit heeft gevolgen voor de rechtstand van het stellingmateriaal en andere magazijninrichting. Door droge zomers is de grondwaterstand in die periode bijvoorbeeld lager geweest dan normaal. Het gevolg hiervan kan zijn dat de ondergrond sneller is ingeklonken dan was voorzien. De gebouwvloer, die vaak gedeeltelijk gedragen wordt door deze laag, verzakt door belasting dan sneller dan voorzien. Gevolg hiervan is extreme scheefstand van de magazijninrichting.

Het motto van KVVM: meten is weten. Gezien de grote interesse en het aantal metingen dat we uitvoeren heeft KVVM besloten de vloermeting binnen zijn productengamma op te nemen.

Gebouwvloeren meten
Offerte aanvragen

Training

Nieuwe trainingen, die logistiek personeel meer inzicht verschaffen in magazijninspecties. KVVM geeft een standaardtraining voor logistiek- en magazijnpersoneel om dat vertrouwd te maken met het veiligheidsaspect omtrent het werken in het magazijn. We behandelen de Wetten en Normen die hiervoor gelden, evenals de persoonlijke veiligheid. We geven praktische invulling aan het belang en methode van magazijninspecties, net als het belang van het vroegtijdig melden van schades.

De training geven we bij u op locatie, voor minimaal 5 en maximaal 12 personen. KVVM geeft in overleg ook aangepaste trainingen of instructies toegesneden op specifieke onderwerpen betreffende magazijnveiligheid, stellingveiligheid en de Arbowet.

Training voor 5 tot 12 personen
Offerte aanvragen

Schaderapportages maken

Bij instorting van magazijnstellingen is de schuldvraag belangrijk, het moet duidelijk worden waarom een stellage is bezweken. Dit is belangrijk voor u als klant, de verzekering, IL T en BRZO. Hierna kunnen wij een gedegen onderzoek verrichten, geheel aangepast aan uw wensen. Wij kunnen:

• Drukproeven uitvoeren.
• Trekproeven uitvoeren.
• Pallets testen op bezwijking.
• Technisch onderzoek verrichten.
• Berekeningen maken.
• Een plan van aanpak maken voor verandering of herstel.

Schaderapportages maken
Offerte aanvragen

Inspectie van trappen, ladders & rolsteigers

Geheel conform de geldende regelgeving en de normen NEN 2484 (ladders en trappen) en NEN 2718 (rolsteigers) inspecteert en certificeert KVVM diverse gebouwtrappen, te weten;

• trappen met bordes;
• verstelbare trappen;
• ladders;
• rolsteigers.

Na inspectie voorzien we bij goedkeur de trappen, ladders en rolsteigers van een goedkeursticker. Tevens reiken we de klant direct een keuringsrapport uit.

Inspectie trappen, ladders & rolsteigers
Offerte aanvragen

Inspecties van gebouw-, scheeps- en olieplatformtrappen

Geheel conform de geldende regelgeving inspecteert en certificeert KVVM diverse gebouwtrappen, te weten;

• Kooiladders, zowel in als buiten het gebouw.
• Vaste vluchtladders en -trappen.
• Toegangsbordessen tot technische installaties op daken.
• Vaste ladders en trappen van helikopterplatforms.
• Vaste ladders en trappen van opslagtanks in de chemie.
• Trappen en ladders aan boord van schepen.

Inspectie trappen, ladders & rolsteigers
Offerte aanvragen

Vraag een offerte aan!

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Wij vertellen u graag wat KVVM voor u kan betekenen.

Vraag nu aan